Veiledning for gruppeledere

Veiledning for gruppeledere på ekteparweekender.

 

1. Forutsetninger

a. Gruppedeltakerene er forskjellige.

i. Det er ofte de som er stille og sier lite som enten har størst behov, eller de dypeste erfaringene. Derfor er det så viktig at de slipper til.

b. Det vil være forskjellige behov

i. Noen trenger å trene i samlivsferdigheter

ii. Andre trenger hjelp i krisesituasjoner

iii. Andre igjen trenger oppmuntring og bekreftelse på at de er på rett veg.

c. Unngå at ektefeller utleverer hverandre

i. Si litt om dette på første samling.

ii. Kommer intime betroelser på banen i gruppa, så stopp det og foreslå at dere kan ta en samtale med dem utenom gruppa.

d. Taushetsplikt

i. Gjør det klart på første samling at det som kommer frem i gruppa ikke må komme videre.

ii. Gruppeledere kan dele generelle ting i gruppeledersamlingen, eller si at den og den trenger hjelp. Forkynnere eller ledere kan ofte trå til med samtale om du selv føler at du ikke er kompetent. Ofte vil det være en styrke at gruppeledere da er med på denne oppfølgignssamtalen. Det er en fin læringssituasjon, og det gir styrke i forbønn å være flere.

2. Gruppeleders oppgave og rolle

a. Begynn 1ste samling med å kartlegge forventninger til weekenden. Ta opp dette på siste samling for å se hva som er innfridd. Vi får mer når vi er bevisst på hva vi vil ha!

b. Hver samling bør begynne med bønn %u2013 utfordre noen i gruppa til å be %u2013 Vær bevisst på å invitere DHÅ til å være tilstede - JOH 16,15 Alt det Faderen har, er mitt. Derfor sa jeg at han skal ta av det som er mitt, og forkynne det for dere.

c. Gruppeleder skal være en katalysator for en læringsprosess

i. Hold deg til temaet. Det er viktig at gruppeledere er lojal mot de temaer som blir undervist. Det gir styrke for felleskapet og hjelper deg til å holde styring i gruppa. Du er underlagt et lederskap og det gir autoritet.

ii. Unngå å fortsette forkynnelsen. Det er ok å gi rom for avklaring av spørsmål.

iii. Si minst mulig selv. Gruppeledere som snakker mye passiviserer gruppa!

iv. Når noen signaliserer behov, så spør om det er noen andre i gruppa som har forslag til løsning før du selv kommer ut med ditt svar.

v. Gi tid til forbønn for konkrete behov.

d. Det er viktig at alle slipper til.

i. I alle grupper vil det være noen som er mer pratesalig enn andre. De har ofte et sterkt behov for å fortelle om hvordan de har lykkes %u2013 eller forkynne for resten av gruppa. Det vil hindre de øvrige deltakerene fra å dele sine erfaringer eller behov.

ii. Svært ofte vil det sitte erfaring i gruppa som kan være svært nyttig for de andre. En god samling er når alle får legge sin lille bit av et felles puslespill.

e. Del egne erfaringer %u2013

i. Del det du selv har slitt med.

1. Det er når vi deler egne skrøpeligheter at vi får felleskap. Gruppeledere som signaliserer egen fortreffelighet skaper avstand.

ii. Gruppeleder er tilrettelegger for en læringsprosess

1. Du møter mennesker i ulike livssituasjoner, og får gå med dem 3 dager i i et livsløp.

2. Livet er en organisk prosess som må få utvikle seg naturlig. Er grunnlaget riktig vil resultatet komme i sin tid. MRK 4,28 Av seg selv gir jorden grøde: først strå, så aks og til sist modent korn i akset.

3. Prøv ikke å høste umoden frukt

4. Avtal samtale med de som har behov for det

a. Vær aktiv og foreslå samtale utenom gruppa om du ser at noen har behov. Ved å tilby slik hjelp viser du omsorg.

5. Oppfølging etter weekenden

a. På siste samling bør hvert enkelt par tilkjennegi hva de vil arbeide videre med.

b. Avtal å ringe dem etter 3 uker for å

i. Sikre motivering

ii. Vise at du bryr deg

iii. Gi dem en mulighet for å fortelle at de fortsetter prosessen!

 

Utarbeidet av Judith og Ingvar Torvik

Som en hjelp til gruppeledere på ekteparweekender

Porsgrunn, 13.8.2001