Samspillet mellom generasjonene

På UIO-leiren på Stavern sommeren 2002 Ga gud oss et spesiellt budskap om hvordan vi kan skape vekst ved å utnytte potensialet i de 4 generasjonene. De mange positive tilbakemeldingene fra leiren gir oss frimodighet til å legge undervisningen ut på nettet, ut fra vårt motto: Alt Gud gir oss gir vi videre ved å sette "Kopiering påbudt"

Samspillet med barna. 0-12 år
Uten at dere blir som barn

Samspillet med de unge. 13 - 24 år
Det er her vi finner kraften til fornyelse

Samspillet med de voksne. 25 - 50 år
Det er de voksne som har ansvaret for barn og unge.
Foreldrerollen er i første rekke en ledertreningsrolle

Samspillet med de eldre (over 50 år)
Moses fikk ikke føre folket inn i Kanaan uten den eldregenerasjonen. De eldre er nøkkelen til å innta nytt land ved å være veggen av trygghet for de andre generasjonene.
Denne generasjonen er en autoritet, og har makt til å løse og binde. Alt for ofte bruker de sin autoritet til å binde gjennom kritikk, i stedet for å løse ut energi og mot ved å stille seg bak og støtte de andre generasjonene.
Årene etter fylte 50 kan bli de rikeste årene av ditt liv om du lærer at det er saligere å gi enn å få!

Personlighetstye
Nøkkelen til å funger godt sammen er at vi kjenner til hvordan vi er skapt forskjellig med forskjellig personligheter. Denne presentasjonen tar utgangspunkt i undervisningen til Paulus i Ef. 4.11
Personlighetstypene kan sammenlignes med resonanskassa på et instrument.
Du kan spille "Pål sine høner..." både på en fiolin og en gitar, men det vil høres forskjellig ut.
Slik vil en nådegave utøvet av en profet og en evangelist fortone seg forskjellig.
Det er viktig å ikke blande personlighetstypene med nådegaver. De fleste har en personlighetstype som er den dominerene, mens alle kan ha forskjellige nådegaver.

Vedlegg:
Samspillet_barna
Samspillet_med_de_eldre
Samspillet_med_de_voksne
Samspillet_unge