Personlighetstypene PLEH

Ut fra Ef.11 gir denne presentasjonen en utdyping av de ulike personlighetstypene paulus beskriver.

Vedlegg:
Pleh (powerpoint)