Familiens Magna Carta (frihetsbrev) 2010

På familienyttårshelgen på KRIK i Hemsedal kom vi frem til følgende nyttårsløfte som familiene kunne gi hverandre. Vi oppmuntrert familiene til å bruke god tid til å snakke gjennom hva det innebærer med barna og så underskrive dokumentet.

De enkelte punktene var fremkommet ved hjelp av inspill under tidligere møter i samlingen.
Vi spurte i plenum hva som kjennetegner et fellesskap som det er godt å være i. Da kom punktene under frem etter litt redigering.
Det som er spesiellt med disse utsagnene er at det er holdninger. Det er holdningene vi har til hverandre som avgjør om vi har det godt sammen. Og den gode nyheten er at at vi ser skapt til å leve dette ut. Det ligger i våre "åndelige gener" , som et potensiale.
Men som med alt annet så må vi trene for at vi skal bli god på det akkurat som i idretten.
Det neste er at dette er slik Gud er, og når vi lever det ut er vi på linje med Guds visjon for oss mennesker - skapt i Hans bilde for å synliggjøre han i hverdagen. Det at vi naturlig lengter etter dette som står under, viser at vi er skapt i hans bilde - vi lengter etter å bli det vi er skapt til.
Da ble det naturlig å formulere dette som en visjon for familien:

Fordi jeg er glad i deg vil jeg øve på å vise deg kjærlighet ved å:
1. Være åpen
2. Vise deg respekt
3. inkludere deg i mitt liv
4. Være snar til å tilgi
5. Være raus mot deg
6. Være trofast mot deg
7. Vise deg omsorg
8. Vise deg omtanke
9 Anerkjenne deg og den du er
10. Gi deg lov til å prøve og feile, og være annerledes
11. Oppmuntre deg til å utvikle dine gaver og evner
12. Gi deg håp om at vi skal lykkes sammen