6 thinking hats

Dette viser de forskjellige tenkefasene vi kan være i . Skal vi kommunisere godt må vi være i samme fase, dvs. begge må ha på seg samme hatt! Det kaller vi parallell tenking i stedet for motsatt tenking.

Last ned informasjon om 6 thinking hats konseptet - klikk her (word fil)