Dette kjennetegner gode fellesskap

På en weekend i januar 2007 i Stjørdal misjonsmenighet ble deltakerene bedt om å arbeide med følgende tema: - Hva kjennetegner gode fellesskap?

Her kommer forslagene:

1. Åpenhet
2. Respekt
3. Inkluderende
4. Tilgivelse
5. Raushet
6. Trofasthet
7. Anerkjennelse
8. Lov å prøve og feile (være annerledes)
9. Utvikler det beste i hverandre


Gruppeoppgaven var følgende:

1. Velg ut et av punktene fra listen – ”Dette kjennetegner et godt samliv”
2. Sett opp stikkord som beskriver utsagnet
3. Beskriv hvorfor dette er viktig
   ¡ Hva blir konsekvensen ved å leve dette ut
   ¡ Hva blir konsekvensen ved å ikke leve dette ut
4. Beskriv hvordan dere vil få dette gjennomført

Dette er hva noen av gruppene rapporterte:

1. Åpenhet og ærlighet

Er sanne og ærlige mot hverandre. Tør å ta opp og snakke om vanskelige ting.
3 a: Slapper av, være seg selv, inkluderende, ro i sinnet, rom for å feile, inkluderende
3 b: Utrygg, usikker, kjenner seg utenfor og avvist.
4. Gjennomføring:
Bevisstgjøre hverandre på at dette vil vi.
Skape enighet om å trene dette inn
Gi ærlig tilbakemelding og mye ros og oppmmerksomhet
Justere adferd

2. Respekt og raushet

2. Toleranse, Høre/se hverandre, forståelse, lytte, toleranse, elske og ære, gi anerkjennelse.
3 a: fører til at en selv blir respektert, får oppmerksomhet og forståelse, anerkjennelse, nærhet
3 b: Blir usikker, splittelse, manglende kjærlighet, lukkethet, manglende nærhet.
4. Gjennomføring:
5. Bevisstgjøring på at vi trener på dette
Snakke om det og fremheve gode eksempler i hverdagen. Gi ros for konkrete respektfulle handlinger. Oppsummere og måle fremgang etter en tid.

5. Trygghet
. Kjennetegnes ved åpenhet, klare rammer, gjensidig respekt, tør å være seg selv, vennlighet, omsorg
3 a: fører til at vi blir harmoniske, kan yte vårt beste, lett å gi av seg selv
3 b: ved utrygghet blir vi selvopptatte, sårende, bebreidende, finner feil
4. Gjennomføring:
Vi blir trygge ved å bry oss om hverandre, være åpen og dekke behov, snakke om det som er vanskelig og sette klare grenser, gi oppmuntring og ros.

8. Omsorg
Kjennetegn: lytte, se behov, bekrefte, være aktivt tilstede. Dekke praktiske behov og følelsesmessige behov.
3 a: fører til trygghet, forutsigbare barn, åpenhet, varme, inkludering.
3 b: når det uteblir skaper det utrygghet, ensomhet, sårethet, skuffethet og opplevelse av å bli avvist.
4. Gjennomføring:
Sette dette som et mål.
Snakke om muligheter for å vise omsorg.
Slå av TV’n
Gi anerkjennelse og ros for omsorgsfull adferd.
Måle fremgang over tid ved å sette av en stund hvor familien/gruppe evaluerer seg selv.

10. Ydmykhet

2. Kjennetegnes ved:
innrømmer feil, gir av seg selv, underordner seg, lydighet, empati, tjenersinn, lar seg rettlede og korrigere.
3 a: Ydmykhet skaper god atmosfære hvor det er godt å være og hvor mennesker kan tørre å utvikle seg.
3 b: manglende ydmykhet skaper konflikter og utrivelige miljøer, det blir fort diskusjon og krangel om meninger.
4. Gjennomføring.
Dette er noe som skulle prege alt vi gjør, og er oljen i maskineriet sammen med omsorg.
Viktig med ærlig tilbakemelding, og at alle har et ønske om å tilegne seg denne ferdigheten.