Mal for weekender

Standardskjema for bekr. av weekend med Judith og Ingvar Torvik

Menighet/innbyder:

Adresse:..

Tlf:.

Fax.

Mailadresse:


Takk for forespørsel om Weekend.

Passende betegnelse for helgen er Samlivshelg eller Samlivskurs

Vi har satt av helgen .. _____________________________ . . . . . . . . . . . . . .

Som holdes (sted):.............................................Programforslag til weekend: Temaene føger kapitlene i vårt hefte "Kunsten å leve sammen"

Heftet kan lastes ned fra vår hjemmeside. www.ingvar.torvik.net (Programmet kan tilpasses spesielle behov) Selv om heftet er skrevet primært for ektefolk gjelder undervisningen alt samliv mellom mennesker. Er det ”enestående” på kurset vil vi si litt om dette innledningsvis.

Man kan søke kunnskapsdepartementet om støtte til slike kurs se http://odin.dep.no/kd/

1. Visjonen for samlivet (fredag kveld)

2. Derfor skal mannen forlate far og mor.
Om å bli fri gale bindinger, og gi støtte til neste generasjon (lørdag form)

3. Holde seg til (troskap) .

4.Bli ett (vevet sammen - synergiutløsning)

(lørdag kveld)


5. Leve i lyset – Kommunikasjon (de var nakne men skammet seg ikke) (Søndag formiddag)Basert på flere års erfaring vil vi sterkt anbefale at wekenden blir lagt til et leirsted o.l. for at ektepar kan konsentrere seg om hverandre og undervisningen. Da ser vi at det kan bli gjennombrudd og noe som vil vare ved også etter at weekenden er over.

Menighetshelger i menigheten fører ofte til at bare den ene møter opp, og man får ikke med seg hele undervisningen. Det blir også lite anledning til samtale med par i krise.


Vi regner med å begynne fredag kveld, og avslutte søndag etter lunch.

Lørdag bruker vi vanligvis å ha en formiddagssesjon, med fri på ettermiddagen til samtale og arbeide i grupper. Lørdag kveld tar vi så en ny sesjon, og siste sesjon blir søndag formiddag.

Det er absolutt å anbefale å ha gruppemøter etter hver undervisnings-sesjon, og det er ønskelig at dere på forhånd har plukket ut gruppeledere som har satt seg inn i innholdet i heftet.

Der hvor dette ikke er mulig har vi god erfaring med å dele inn deltakerene i to og to par som samtaler sammen. Enkelte av temaene (spes. indre helbredelse) egner seg best til at det enkelte par tar tid til å samtale seg imellom, hvoretter de evt. søker hjelp i lederskapet.Betingelser:

Vi tar ikke honorar, men regner med at dere dekker reiseutgifter etter statens satser, (Porsgrunn - Bestemmelssessted, og retur + evt ferger og bompenger), og at vi bor gratis under oppholdet.

Dersom budsjettet deres klarer det kan vi ta imot inntil 2000 kr hver skattefritt for en slik helg i honorar.

Det er viktig å få tilbakemelding på en weekend.

Departementet forventer det når de yter støtte.

Du kan laste ned en mal for tilbekemelding slik den er utarbeidet av kristkirken i Ålgård

ved å klikke her


 å klikke her
Må Gud velsigne dere i tjenesten,