Taleopptak fra weekender

Her har vi lagt ut taleopptak fra våre weekender i mp3 format til nedlastning. Høyreklikk og velg "lagre som" på linkene i denne artikkelen

Alle filene er ca 10 mb store.

Denne talen ble holdt på Vestlandske Indremisjons ledermøte på Bildøy i desember 
- Bibelens syn på homofili

Denne talen ble holdt på Vestlandske Indremisjons ledermøte på Bildøy i desember 2004
- Samboerskap og homofili

De neste  filene som ligger her er opptak fra  weekender og leirer.
Du er fri til å laste de ned og dele de med venner og kjente.
Ta gjerne kontakt om du har spørsmål  tlf. 99743113

Dette er en tale om barneoppdragelse som ble holdt på en familieleir i UIO på Skjærgårdsheimen v/Kristiansand sommeren 2005
- Familieteam

Talen handler om hvor viktig det er at vi som ektepar har en klar visjon for samlivet. Høsten 2007 leste vi om skapelsesberetningen i en engelsk bibel. Der sto det at 
Gud fantaserte om hvordan han kunne skape mennesker i sitt bilde. Vi forsto at vår fantasi var "the missng link" mellom der vi var og våre mål. Gjennom å fantasere sammen kan vi bygge vegen i tanken, slik at når vi setter i gang kan vi si: Dette har vi gjort før!  (fra weekend på Skånevik høsten 07)
Visjonen for samlivet del 1.  klikk her
Visjonen for samlivet del 2.   klikk her


Talen omhandler hvordan vi kan bli fri fra sårende opplevelser i fortiden gjennom å tilgi. (Fra Weekend på Skånevik høsten 07)
Fri fra fortiden   klikk her

Denne talen omhandler viktigheten av troskap i ekteskapet og kunsten å bli vevet sammen til et team.  (Fra weekend på haugen hotell jan 07)
- Kapittel 3-4 trofasthet

Evnen til å snakke er en av de sterkeste uttrykk for gudsbildet. Taleevnen ligger nedfelt i kromosom nr 9, og bare hos mennesker. Vi kan som Gud skape med våre ord!
Kommunikasjon i samliv   klikk her

Opptak fra gylne alders leir Grimerud høsten 2005 av Professor Steinar Torvaldsen.
Tema: "Realiser dine drømmer" (ca 15 mb)