Tabernaklet

Våre venner i Ariel bygger nå et tabernakel som en tro kopi av det Moses lot bygge i ørkenen

Da Gud førte folket sitt ut av Egypt hadde de vært der i 400 år. Deeres kjennskap til Abrahams Gud var gått tapt. Derfor lot han Moses bygge tabernaklet som et  pedagogisk instrument for å forklare sitt vesen. Samtidig skulle han bo midt i blant dem i det aller helligste. De skulle ikke bare høre om han, men erfare han.

Det er slik Johannes beskriver sin erfaring i Johannes kapillel 1 Det vi har hørt om og våre hender har tatt på!

Ingressbildet viser en modell av Tabernaklet eller møteteltet som det også kalles.

Judith og jeg feiret gullbryllupp i Ariel sommeren 2010, og festen var foran tabernaklet. Bare de 52 søylene var reist så langt

se bildet ved å klikke her.

Mens vi satt der, og 3 unge jøder spilte på harpe og violin og sang jødiske sanger, viste Gud oss sin hensikt med tabernaklet.

Alle delene i Tabernaklet peker frem mot Messias.

Du kan se de forskjellige karene ved å klikke på bildene nedenfor.

Skuebrødene

Den 7armede lysestaken

Kobberhavet hvor de vasket hender og føtter

Røkelsesalteret

Paktskisten

Vi ba lederen for den messianske menigheten i Ariel å holde en bibeltime om Paktens ark.

Du kan lese den ved å klikke her

Da jeg arbeidet med oversettelsen følte jeg at det var noe som ikke kom frem. På et møte i den skandinavisk turistkirken hvor en kvinne talte om Guds Hellighet fikk jeg svaret jeg lengtet etter.

Jeg hadde vært skeptisk til byggingen av denne modellen fordi jeg mente at da forhenget revnet i Tempelet fikk vi gjennom Jesus adgang til det aller helligste som derved ble inne i oss hvor han bor. Talen viste meg at da ypperstepresten gikk inn i det aller helligste på Yom Kippur - den store forsoningsdagen etter at folket hadde fastet og bekjent synd i 10 dager, og offerlammet var slaktet, så kom kom han inn i det aller helligste, og der var Gud. Der var det ingen synd, for den var bekjent og sonet. Derfor kunne Gud bo der. 

Da viste Gud meg under talen at vi alle skulle ha et slikt aller helligste i vårt hjerte hvor all synd var bekjent og hvor vi hadde tilgitt alle våre fiender som vi har hatt noe imot.

Bibelen sier at vi skal vaske hverandre rene med de ord vi taler til hverandre.

På en weekend i Innvik våren 2011 var en kvinne blitt bedt om å male et bilde til weekenden.

En av kvinnene i forsamlingen ble minnet om at hun skulle kjøpe bildet og gi det til Judith og meg.

Da forsto jeg at bildet symboliserte dette jeg hadde gått og tenkt på det siste halve året. Nemlig at vi som familie skal ha et slikt aller helligste i vår familie hvor vi daglig vasker hverandre rene med de ord vi taler til hverandre. Det dere løser på jorden skal være løst i Himmelen sier Jesus.

Det går tydelig frem av bildet at Jesus er tilstede i bakgrunnen.

Vi tror dette er noe av det Gud vil føre frem i den tiden vi lever i, og at det vil forløse både Guds folk i Israel, og de troende over hele verden.