Hva om ikke Jesus hadde blitt født

Denne artikkelen er hentet fra Norge i Dag og redigert av John Pande

Hva om ikke Jesus hadde blitt født?

– Jeg søker fånyttes i verdenshistorien for å finne noen som minner om Jesus Kristus, eller noe som kan sidestilles med evangeliet … Nasjoner forgår, troner faller, men kirken består, sa Napoleon, keiser av Frankrike.

Napoleon som var så vel kjent med politisk makt, sa at det ville være forbløffende om en romersk keiser kunne herske fra graven. Likevel er det akkurat de Jesus har gjort.

Den undrende Napoleon kjente nok også til Bibelens svar på dette. Frelseren ble født i en stall, lagt i en krybbe, hengt på et kors og stod opp av graven for å frelse menneskene. Derfor hersker han, sier evangeliet.

90 prosent av vår kultur er skapt av det vi kan kalle J (esus)-faktor. I 13 punkter i boka «Hva om Jesus ikke hadde blitt født?» utdyper dr. James Kennedy hvordan kristendommen formet vår kultur.

Jesu fødsel endret verdenshistorien og sivilisasjonen. Jesus sier i Åpenbaringen 21:5. «Se, jeg gjør alle ting nye». Det greske ordet som er oversatt med «se», idou, betyr: Merk deg dette, se nøye etter eller undersøk nøye. Alt Jesus rørte ved, ble helt og holdent forandret. Han rørte ved tiden da han ble født inn i denne verden, skriver James Kennedy i boka «Hva om Jesus ikke hadde blitt født?»

1. Fra Jesus og kirken, kommer den avgjørende innflytelse på verdenshistorien. Sykehus, universiteter, alfabetisering og utdannelse av massene, menneskerettighetene, slaveriets opphør, moderne vitenskap, fremhevelse av kvinnen, medlidenhet og omsorg, høyere juridiske standarder, fremhevelse av den jevne mann, høye tanker om menneskelivet, utvikling av kunst og musikk.

2. Kristendommen gav verden et nytt syn på menneskeverdet ved å forkynne at vi er skapt i Guds bilde. Det løftet opp de små og svake. Fra kampen mot slaveriet til kampen mot abort, den moderne tids anslag mot de minste og svakeste.

3. Kristendommen gjorde omsorg og omtanke til kulturens hovedsak. Samfunnets utstøtte ble julens vinnere. Kristendommen satte nestekjærligheten øverst på dagsorden. Det var en til da ukjent dimensjon i den greske og romerske verden.

4. Kristendommen brakte utdannelse for alle. Den jødiske arv, der alle skulle bli lese- og skrivekyndig, levde i kristne institusjoner i over tusen år, før staten oppdaget skolen.

5. Kristendommen inspirerte en regjering av folket og maktfordelingsprinsippet. Vekkelsens tenkere utviklet tankene om en regjering av folket, for folket og ved folket. Grunnlovsfedrene bak våre første frie forfatninger (den amerikanske i 1776 og 1787) sa at uten Gud og kristendommen var ikke frihet og demokrati mulig.

6. Kristendommen brakte frihet for alle. Jesu ord flammet gjennom historien som ild i tørt gress: «Får Sønnen frigjort dere, blir dere virkelig frie». Vekkelsene gjorde den vanlige mann og kvinne til kongenes likeverdige, fordi de var ansatt i himmelen, og hadde stempel fra Gud, som var viktigere enn statens stempel.

7. Kirken gav vesentlige bidrag til det moderne vitenskapelige gjennombrudd – og fornuften. Det sier nyere vitenskapshistorie (Rodney Stark om «Fornuftens seier» og Thomas Woods om «hvordan kirken bygget vestlig sivilisasjon»). Voltaire og de franske encyklopedistenes forsøk på frakjenne kristendommen dette bidrag, var plump propaganda. Den ble nedarvet til politiske partier, som har holdt på med det, like til nå.

8. Kristendommen skapte rikdom ved sitt nye syn på arbeidet og tiltakslyst. Det ble et hellig prinsipp. Yrkesopplæringen ble hevet høyt ved klostrene som fulgte arven etter jødenes innovasjon og handel. Reformasjonen og Martin Luther var først med å gjøre yrkesutdannelse likeverdig med boklig lærdom.

9. Kristendommen gav det avgjørende bidrag til synet på familieliv, ekteskap som basis for samfunnet - og seksualitetens skjønnhet. Starks siste bok «Amerikas velsignelser» tar for seg puritanernes svært positive og åpne syn på sex, i motsetning til venstresidens myter om det negative kristne syn på seksualiteten.

10. Kristendommen gikk i Jesu fotspor og helbredet alle fra sykdom. Det moderne helsevesen oppstod i kirkens institusjoner.

11. Kristendommen siviliserte verden og ble hatet av filosofer og diktere fordi den innførte moralen som en høyere funksjon i åndslivet og ikke bare foraktet den.

12. Kristendommen gav kunsten og musikken grobunn og en enestående utvikling gjennom tusen år.

13. Kristendommen gjorde begrepene «nåde› og «evig liv» til massenes liv og håp. Den endret millioner av menneskers liv med et lysere livssyn, som sprengte hedenskapets mørke og pessimistiske syn på at døden var det siste. Om det vitner alle gravstener på våre kirkegårder, der vi tenner lys ved juletider.

 

Fritt etter en leder av redaktør Finn Jarle Sæle  i avisen "Norge Idag".
21.12.2013

Redigert av John Pande