Undervisning

ingressbilde

Mal for weekender

Standardskjema for bekr. av weekend med Judith og Ingvar Torvik 

ingressbilde

Dette kjennetegner gode fellesskap

På en weekend i januar 2007 i Stjørdal misjonsmenighet ble deltakerene bedt om å arbeide med følgende tema: - Hva kjennetegner gode fellesskap? 

ingressbilde

6 thinking hats

Dette viser de forskjellige tenkefasene vi kan være i . Skal vi kommunisere godt må vi være i samme fase, dvs. begge må ha på seg samme hatt! Det kaller vi parallell tenking i stedet for motsatt tenking. 

ingressbilde

Hurra for den STORE skilnaden

I en tid med stor kjønnsforvirring fant vi denne artikkelen så avklarende og godt skrevet at vi spurte Anders om lov til å legge den ut på siden vår. Judith og Ingvar. Av Anders Kvåle Rue, Svartdal Publisert i Varden den 26 mai 2007 

ingressbilde

Veiledning for gruppeledere

Veiledning for gruppeledere på ekteparweekender.