Få gode holdninger i familien eller det teamet vi står i

På en weekend i Kristkirken i Ålgård i mars 2011 fikk gruppene i oppdrag å arbeide med hva som skaper gode fellesskap etter malen "familiens Magna Carta" - se artikkrel om emnet på siden vår.

Punktene i artikkelen "Familiens Magna Carta" er alle sammen holdninger.

Gruppene valge ut temaene

1. Lytte til hverandre

2. Ha respekt for hverandre

3. Hedre hverandre

De skulle først definere begrepet så alle var enige om hva det innebar.

Så skulle de tenke gjennom hvordan et fellesskap som ikke hadde denne holdningen ville være

Deretter skulle de tenke etter hvordan det ville være når alle hadde denne holdningen.

Til slutt skulle de tenke etter hvordan de kunne innarbeide denne hodnigen i felleskapet i løpet av de neste 3 ukene.

Denne arbeidsmetodikken kan benyttes på de fleste problemområder i fellesskapene våre.

Last ned svaret fra gruppe 1

Last ned svaret fra gruppe 2

Last ned svaret fra gruppe 3

Synes du dette var spennende og ser muligheter i din sammenheng, er du fri til å bruke dette materialet og metodikken vi har brukt. Har du spørsmål må du gjerne ringe oss.

Judith og Ingvar

99743113